محصولاتی که در روین ساخته شده اند

 

 

تولید نرم افزار در شرکت ما به دو بخش کلی تقسیم می شود . نرم افزار های سفارش مشتری و محصولات شرکت . در بخش زیر  همچنین می توانید با انتخاب هریک پروژه های انجام شده ، نکات فنی و تصاویر پروژه را مشاهده کنید .

rowin_product
همه پروژه ها
سامانه مدیریت ناوگان
اپلیکیشن موبایل
نرم افزار سفارشی
 • ثبت نام سرویس مدارس
  anemptytextlline
 • سامانه مدیریت سرویس مدارس
  anemptytextlline
 • سامانه هوشمند مدیریت ناوگان اتوبوسرانی خمینی شهر
  anemptytextlline
 • سیستم لاگر گلخانه
  anemptytextlline
 • سیستم هوشمند مدیریت تاکسی
  anemptytextlline

آیا برای کسب و کار خود نیاز به نرم افزاری براساس نیاز ها یتان دارید ؟