خدمات تحلیل و توسعه روین

rowin-service

خدمات ما

خدماتی که ما در  روین برای ساخت و تولید محصولاتمان استفاده می کنیم به دو بخش اصلی تقسیم می شود  :

بخش زیر ساخت :

این بخش شامل فعالیت های تحلیل  و بررسی  ، طراحی پایگاه داده و طراحی تجربه کاربری می شود . اسکلت بندی و چهار چوب نرم افزار در این فاز شکل می گیرد  .

بخش اجرایی :

بخش اجرایی کار شامل قسمت های طراحی و پیاده سازی رابط کاربری ، پیاده سازی پایگاه داده ، کد نویسی کلاس های برنامه ، تست و ارزیابی محصول می باشد . همچنین قسمتی از ارزیابی و توسعه محصول بعد از اجرا و راه اندازی اولیه صورت می گیرد .


itbnews-logo3

طراحی تجربه کاربری

طراحی فرایند لذت بردن کاربر در زمان استفاده از محصول .

business-icon-blue-1

آنالیز کسب و کار

تحلیل و بررسی وضعیت فعلی کسب و کار . ساخت نرم افزار متناسب با نیاز های شما .

icon-data-reports

پیاده سازی پایگاه داده

ساخت و توسعه پایگاه های رابطه ای اطاعات طبق اصول نرمال سازی .

lo8

کد نویسی اپلیکیشن

طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن های موبایل (آندرویید ) .

medialoot_avatar

پیاده سازی رابط کاربری

طراحی و پیاده سازی رابط کاربری بر بستر وب و اپلیکیشن .

no-icon

کد نویسی سمت سرور

پیاده سازی و کد نویسی سمت سرور برای وب سایت و اپلیکیشن .