پرداخت

تومان
zarinpal

پرداخت به روین

از طریق این فرم می توانید وجه مورد نظر خود را به وب سایت روین واریز بنمایید . لطفا اطلاعات خود را با دقت تکمیل نمایید . با تشکر .

جهت پرداخت ،  لطفا تمامی فیلد ها را با دقت و به طور صحیح تکمیل نمایید .

[بعد از پیام پرداخت موفق از سمت درگاه زرین پال  لطفا صبر کنند تا از صفحه پرداخت زرین پال به وب سایت www.rowin.ir بازگشت داده شوید تا عملیات انجام تراکنش با موفقیت تکمیل شود و در انتها پیام “با تشکر پرداخت شما به درستی انجام شد.” برای شما نمایش داده شود . ]