تصاویر محیط نرم افزار

مدیریت ناوگان اتوبوسرانی خمینی شهر

مشخصات فنی نرم افزار

 

 

زبان برنامه نویسی : Visual C# .Net 2015 : مبتنی بر تکنولوژی  (AJAX)

زیرساخت   Dot Net Framework 4 :و MVC5

پایگاه داده MS SQL Server 2014  :

گزارشات : دارای گزارشات نموداری  Highcharts

شبکه و اینترنت : ارائه در محیط شبکه و اینترنت به صورت Web Base

امکان توسعه نرم افزار : امکان توسعه نرم افزار بنا به درخواست کاربر و ایجاد زیر سیستم های متنوع وجود دارد.

سطوح دسترسی : سطوح دسترسی کاربران در سطح انواع آبجکت های نرم افزاری توسط مدیر نرم افزار قابل تعریف است.

معرفی پروژه

سامانه هوشمند مدیریت ناوگان اتوبوسرانی ، هسته و پایه مجموعه برنامه های ” سامانه مدیریت سرویس مدارس ” ، ” سیستم هوشمند مدیریت تاکسی”  می باشد . این سامانه برای اولین برای در اتوبوسرانی خمینی شهر نصب و راه اندازی شد . یکی از وظایف اصلی سامانه مدیریت ناوگان مانیتورینگ لحظه ای و آرشیو تردد وسایل نقلیه می باشد . در حال حاضر ۱۲۰ دستگاه اتوبوس به این سامانه متصل هستند . شایان ذکر است که این پروژه با همکاری شرکت رایان پژوهان ژرف اندیش پیاده سازی و اجرا شده است .

امکانات سامانه :

  • نقشه آنلاین : در این قسمت محل دقیق خودرو ها ، ایستگاه ها ،پایانه ها، پارکینگ و اطلاعات خودرو از جمله راننده خودرو، وضعیت خودرو ، سرعت ، تاریخچه مسیر و …. به کاربر نمایش داده میشود و همچنین دارای قابلیلت نقشه های آفلابن و آنلاین می باشد

 

  • نقشه آفلاین: به منظور سهولت و کاهش پهنای اینترنت برای کاربران درون سازمانی طراحی شده است

 

  • پنل مدیریت

۳-۱ ) ارتباط سازی:  دراین قسمت خودرو به دستگاه Gps و خط (مسیر حرکت) خودرو و راننده … ارتباط داده میشود

۳-۲ ) راننده: در این قسمت راننده به همراه عکس و مشخصات و موقعیت مکانی تعریف میشود

۳-۳ ) خودرو: در این قسمت خودرو همراه با مشخصات تعریف میشود

۳- ۴ ) نوع خودرو: دراین قسمت نوع خودرو همراه با مشخصات (میزان مصرف خودرو و…)تعریف میشود

۳-۵ )   دستگاه: در این قسمت دستگاه Gps به همراه مشخصات تعریف میشود

۳-۶ ) خطوط: در این قسمت خطوط به همراه مشخصات (عنوان ، کد ، مبدا،مقصد،هزینه و …) مشخص میشود

۳-۷ ) ایستگاه ها: در این قسمت ایستگاه ها ، پایانه ها ، تعمیرگاه ، پارکینگ و محل سوخت رسانی به همراه مشخصات تعریف میشود

۳-۸ ) مسیر سازی خطوط: در این قمست مسیر حرکتی خودرو ها درون خط مشخص میشوند و همچنین قابلیت تعریف سرعت مجاز خودرو درون خط میباشد(امکان گزارشگیری مدت زمان و … در هر محدوده از مسیر امکان پذیر است)

۳-۹ ) مسیر سازی خیایان: در این قسمت سرعت مجاز حرکت خودرو در یک محدوده از خیابان مشخص میشود

 

  • زمان بندی:

۴-۱) لیست شیفت بندی: نوع شیفت بندی با قابلیت های متونوع (روزانه ، هفتگی ، ماهانه) بر اساس خط در این قسمت تعریف میشود

۴-۲) تنظیمات شیفت بندی رانندگان : در این قسمت راننده ها به شیفت مورد نظر ارتباط میدهیم

۴-۳) لیست زمانبدی: در این قسمت نوع زمانبندی با قابلیت های بسیار متنوع و کارآمد برای هر خط تعریف میشود

۴-۴) تنظیمات زمانبدی در روز :  در این قسمت پس از مشخص کردن تاریخ مورد نظر ، زمان و اولیت هر خودرو درون خط با توجه به نوع زمانبدی تعریف میشود

 

  • گزارشات : گزارشات با قابلیت افزایش (در کمتر از ۲۴ ساعت توسط تیم پشتیبانی) و استفاده از نمودار و قابلیت داشتن پرینت و .. میباشد

۵-۱ ) مسافت طی شده

۵-۲ ) کارکرد خودرو

۵-۳ ) نمودار سرعت خودرو

۵-۴ ) کارکرد راننده در خط و خودرو

۵-۵ ) لیست هشدار های دستگاه

۵-۶ ) تاریخچه راننده

۵-۷ ) تاریخچه خودرو

۵-۸ ) تاریخچه دستگاه

۵-۹ ) مصرف سوخت

۵-۱۰ ) مقایسه وضعیت های یک خودرو

۵-۱۱ ) مقایسه سرعت خودرو ها

۵-۱۲ ) تعداد دور هر خودرو

۵-۱۳ ) تخلفات راننده

  

  • تنظیمات

۶-۱ ) کاربران: در این قسمت کاربران تعیین میشوند

۶-۲ ) نقش کاربران: در این قسمت دسرسی هر کاربر به نقش تعیین میشود

۶-۳ ) تنظیمات نقشه: تنظیمات مربوط به نقشه در این قسمت اعمال نیشود

۶-۴ ) تنظیمات سامانه: تنظیمات مربوط به سامانه (سایت) در این قسمت اعمال میشود

۶-۵ ) تنظیمات دستگاه: تنظیمات مربوط به دستگاه های Gps در این قسمت اعمال میشود